{5}   ple śā[lā] ku    ku tāñ  ku ’a□s    [t]a vraḥ
{6}   ku vraḥ   tāṅ  ku kdep  ku ’aṃval  ku poñ vamā  
{7}   ku vrau  ku poñ tāṅ piṇḍa ple śālā 10  p[l]e   
{8}   □n kon ’naṅ va pa’añ  ku □iśā [○] ku □ñ    
{9}   kantri ku ye tāṅ  caṃdak va kantrāṅ ku duṅ     
{10}   vña ku □au  va kdec va □ḥ pau pi  ku □pit      
{11}   kantak va □dā ku tpoñ so ku □ñjarī      
{12}   jīvadeva  va tvau  va pañcama  va riśarmma va kan’ās va
{13}   lṛhv va tmat ku mra□ṅ kon ku pau tai va kl      
{14}   rmmadeva kloñ mratāṅ kon kloñ mratāṅ      
{15}   canmat 20-3 ksor 20-10 lāṅ 20 1       
{16}   [toṅ] teṃ 20 [slā] [t]eṃ 20-2

Metadata
Inscription ID K.748 Door jamb of Vằt Vihãr Tràñ
Title
Alternative titles
Parent Object
Related Inscriptions
Responsibility
Author RAS SIDDHAM Team
Print edition recorded by
Source encoded
Digitally edited by
Edition improved by
Authority for
Metadata recorded by
Authority for metadata
Metadata improved by
Authoriy for improved
Language Old Khmer
Reigning monarch
Commissioner
Topic
Date:
Min
Max
Comment
Hand
Letter size
Description
Layout
Campus:
Width
Height
Description
Decoration
Bibliography
References
Add to bibliography
Misc notes