{5}   ple śā[lā] ku    ku tāñ  ku ’a□s    [t]a vraḥ
{6}   ku vraḥ   tāṅ  ku kdep  ku ’aṃval  ku poñ vamā  
{7}   ku vrau  ku poñ tāṅ piṇḍa ple śālā 10  p[l]e   
{8}   □n kon ’naṅ va pa’añ  ku □iśā [○] ku □ñ    
{9}   kantri ku ye tāṅ  caṃdak va kantrāṅ ku duṅ     
{10}   vña ku □au  va kdec va □ḥ pau pi  ku □pit      
{11}   kantak va □dā ku tpoñ so ku □ñjarī      
{12}   jīvadeva  va tvau  va pañcama  va riśarmma va kan’ās va
{13}   lṛhv va tmat ku mra□ṅ kon ku pau tai va kl      
{14}   rmmadeva kloñ mratāṅ kon kloñ mratāṅ      
{15}   canmat 20-3 ksor 20-10 lāṅ 20 1       
{16}   [toṅ] teṃ 20 [slā] [t]eṃ 20-2