ปราสาทบ้านปรางค์, Prasat Ban Prang, Pak Thong Chai District, Nakhon Ratchasima, Thailand (Wikimapia).

ปราสาทบ้านปรางค์, Prasat Ban Prang, Pak Thong Chai District, Nakhon Ratchasima, Thailand. General view of Khmer-period remains.

Images:
ปราสาทบ้านปรางค์, Prasat Ban Prang, Nok Ok, Pak Thong Chai District, Nakhon Ratchasima, Thailand. http://doi.org/10.5281/zenodo.4621399
ปราสาทบ้านปรางค์, Prasat Ban Prang, Nok Ok, Pak Thong Chai District, Nakhon Ratchasima, Thailand. Detail of foundations. http://doi.org/10.5281/zenodo.4621405