{1}   gho kaṃśat gho śrāddhya caṃren dharmma hṛdaya
{2}   sunāma cāmpa bhīma kans□ kantha tai sthīra taikaṃ
{3}   srat tai magha tai kanl□ tai gau tai saṃ’ap tai kaṃ
{4}   prvat tai gandha tai kaṃbha tai jleṅ tai kan’in tai chpoṅ
{5}   tai śreṣṭha si thko ||
{6}   prākk tai ryyu tai panaṅ [○] tai
{7}   laṅgau krapi 2 ||