K.241S/2 Inscription of Pràsàt Tà An

Author: ERC team

{9}   kamrateṅ jagat śrī sugatamāravijita
{10}   sthāpaka ta 1189 śaka dvitiya jyeṣṭha

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
August 20, 2020
K.241S/1 Door jamb of Pràsàt Tà An

Author: ERC team

{1}   gho kaṃśat gho śrāddhya caṃren dharmma hṛdaya
{2}   sunāma cāmpa bhīma kans□ kantha tai sthīra taikaṃ
{3}   srat tai magha tai kanl□ tai gau tai saṃ’ap tai kaṃ
{4}   prvat tai gandha tai kaṃbha tai jleṅ tai kan’in tai chpoṅ
{5}   tai śreṣṭha si thko ||
{6}   prākk tai ryyu tai panaṅ [○] tai
{7}   laṅgau krapi 2 ||

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
August 20, 2020
K.240N Inscription of Pràsàt Tà An

Author: ERC team

{1}   kamrateṅ jagat śrī jayavīraśakti
{2}   mahādeva

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
August 20, 2020
K.240S/1 Inscription of Pràsàt Tà An

Author: ERC team

{1}   89□ śaka nu mratāñ n nd sthāpanā vraḥ
{2}   kamrateṅ ’añ śrī trailokyavijaya jvan thniṃ khlvān gra
{3}   p jvan khñuṃ tai thkā tai kandeṅ tai kaṃpañ tai panheṃ tai dha
{4}   rmma tai pāṇa ’amraḥ gho kan’ā si kanrau si ’amṛta si ma
{5}   gha si pavitra si svāsti si kaṃpit //

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
August 20, 2020
K.240S/2 Inscription of Pràsàt Tà An

Author: ERC team

{6}   901 śaka pañcami ket mārggaśira candravāra nu loñ pit nu
{7}   teṅ prvātt jvan khñuṃ ta vraḥ kamrateṅ ’añ lokeśvara gho kapur
{8}   tai ’gat tai kañyas si palek cancyān 1 svok 1 vaudi 1
{9}   padigaḥ 1 valvyal 1 krapi dnyaṃ 1 ’āśrama daṃriṅ jaṃnvan loñ
{10}   sem padigaḥ 1 khñuṃ jaṃnvan teṅ mādhavī tai kañjā //○//

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
August 20, 2020