{1}   994 śaka ta rāj[y]a vraḥ pāda [vraḥ kaṃmrateṅ ’añ śrī harṣavarmmadeva]
{2}   gi nu taspasvi śivasthāna ta pvas ’a            
{3}   bhūmi muḥ thnal ta vraḥ jeṅ go sa[ṃ] nu     [ṅa]
{4}   n jyaṅ pvan sme kuntikā pramvāy ṅan     
{5}    tap go bhay mvāy canlyak yau ta[p]
{6}   ta 1028 śaka conakṣatra ta rāj[y]avraḥ [pāda kamrateṅ ’añ]
{7}   śrī jayavarmmadeva  ’añ dau dval vraḥ karuṇaprasāda
{8}   sabhāpati ta pvan nu vraḥ kaṃmrateṅ ’a[ñ]    
{9}   rmma ta khloñ viṣaya vikrānta y[uga]pat pa[n]di[ta] ta jmaḥ vraḥ śivani           oy [ta ’añ]
{11}   ta śa[ka] noḥ     ’añ jvan bhūmi noḥ ru [dāna]
{12}   kamrateṅ jaga[t] śrī viṣvarūpa  pakṣa      
{13}      teṅ śra     teṅ