{6}   tai thgu tai kantem
{7}   tai kaṃbhat tai laṅgāy tai ’nāy
{8}   tai kaṃpañ si □au si kan□n si kaṃpur
{9}   si kanscrac si kansor si kanlo (space)
{10}   tai panlās tai kñeṃ gho gaja
{11}   gho paṃnaṅ gho parākṛta gho kaṃveṅ
{12}   tai utpala tai kantem gho
{13}   kaṃvañ gho □□□deva gho phlak
{14}   gho su [gho] saṃrāy
{15}   gho pūrvvahita tai pralit