{A1}   kamrateṅ jagat śrī jayadeva rūpa kamrateṅ
{A2}   [’añ]śrī jayavardhana
{A3}   kamrateṅ jagat śrī pavitradeva rūpa kamrateṅ
{A4}   ’añ śrī pavitrakumāra
{A5}   kamrateṅ jagat . . . lokādhiśvaryyadeva
{A6}   . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{B1}   kamrateṅ jagat trailokyarājeśvara rūpa
{B2}   vraḥ kamrateṅ ’añ śrī trailokarājapaṇḍita
{C1}   kamrateṅ jagat śrī mahīdharadeva rūpa vraḥ
{C2}   kamrateṅ ’añ śrī mahīdharapaṇḍita kamrateṅ jagat tamruṅ śivapura
{E1}   kamrateṅ jagat śrī rājendravallabhadeva rūpa vraḥ
{E2}   kamrateṅ ’añ śrī rājendravallabhavarmma
{E3}   kamrateṅ jagat śrī parvvatīśvarī rūpa ’nak sañjak pārvvatī
{F1}   kamrateṅ jagat śrī nṛpendreśvara rūpa vraḥ kamrate
{F2}   ’añ ta gurupāda suverṇakṣetra janaka [kamra]
{F3}   teṅ ’añ śrī nṛpendrapaṇḍita
{G1}   kamrateṅ jagat śrī rājendreśvara
{G2}   kamrateṅ jagat śrī rājendradeva
{G3}   kamrateṅ jagat śrī rājendreśvarī
{G4}   ti vraḥ kamrateṅ ’añ śrī rājendrapaṇḍita sthāpanā
{H1}   kamrateṅ jagat śrī vīrendradeva
{H2}   rūpa vraḥ kamrateṅ ’añ śrī vīrendravarmma rvvyaṅ kraṅ
{J1}   kamrateṅ jagat śrī rājendradeva rūpa kamrate
{J2}   ’añ śrī rājendrapaṇḍita kantha mrāṃ ’adhyāpakādhipa
{J3}   ti guru vraḥ kamrateṅ ’añ śrī nṛpendrapaṇḍita
{K1}   kamrateṅ jagat śrī . . .reśvara
{K2}   rūpa kamrateṅ ’añ śrī . . . . . . . .
{L1}   . . . . . . . . . . . dheśvarī rūpa ’nak sañjak kamrateṅ śrīdharādharapura
{L2}   . . . . . . . . . . . . . . śvarī rūpa ’nak sa ñjak ta pvas śrīdharādharapura ji
{L3}   . . . varmma
{M1}   [kamrateṅ] jagat śrī samaradivyalokeśvara rūpa ’nak sañjak
{M2}   . . . . . . ñ kamrateṅ jagat śrī caturlokanātha
{P1}   [kamra]teṅ jagat śrī vīrendrāyu[dh]e . . .
{P2}   [kamrateṅ] jagat śrī vīrendrāyu[dh]e . . .
{P3}   [kamrateṅ] jagat śrī vīrendrāyudh . . .
{P4}   [ti kamra]teṅ ’añ śrī vīrendrāyu . . . [sthāpanā]