{A1}   kamrateṅ jagat śrī indreśvarī
{A2}   rūpa kamrateṅ ’añ śrī indralakṣmī [ka]mrateṅ jagat śrī tribhuvanadeva kamrateṅ jagat śrī vṛddheśvara
{D1}   kamrateṅ jagat [śrī] dha[rm]masenāpatī[nd]ra. . . . . .
{D2}   rūpa mahopakāra vraḥ kamrateṅ ’añ śrī
{D3}   dharmmasenāpatīndra[pa]ṇḍita [’a]dhyāpaka kamrateṅ jagat śrīsugatarāja
{F1}   [kamra]teṅjagat śrī narendradeva
{F2}   rūpa kamrateṅ ’a[ñ]. . . . . . . . . . . .