{1}   ku gragar | ku kmās hvel | ku taṃvuc | pa’on ku | ku . . . . . . . . [kṛ]
{2}   tajñaprāya | ku sanrac | kon ku | ku karoṃ | . . . . . . . . . . . . . . . .
{3}   vicitta ru | ku mānudharmma | ku dos jai | ku lvaṃ [○] sarvvapiṇḍa . . .
{4}   kaṃpas sanre 1 slā ’āy vrai raṃteṅ 100 20 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{5}   kñuṃ ’aṃnoy poñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{6}   śiva davā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
{7}   tgat | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{8}   vadat | ku ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{9}   ku ranoca ru | ku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{10}   ku kandin | kon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{11}   śrī tri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .