{A1}   . . . . . . . . . . . . daśamī roc kārttika poñ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{A2}   . . . . . . . [vraḥ kamratā]ṅ ’añ śrī tuṅgīśa sare 3 . . . . . . . . . . . . . . .
{A3}   . . . . . . . . . . . . veśa [○] ta gui noḥ velā poñ gu . . . . . . . . . . . . . . .
{A4}   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vālacandra pu neṅ bhānu siṅ . . . . . . . . . . . .
{A5}   . . . . . . . . . poñ pravaraśānti poñ bhā pra . . . . . . . . . . . .
{A6}   . . . . . . . . . . . . ṇya poñ bhā kumāra poñ śa . . . . . . . . . . . .
{A7}   . . . . . . . . . . . . . . . ra lvoṃ poñ īśvarabhūṣana . . . . . . . . . . . .
{A8}   . . . . . . . . . . . . la poñ bhavakumāra po[ñ] ca . . . . . . . . . . . .
{A9}   . . . . . . . . . . . . . . . m[r]atāñ rmmen
{B1}   . . . . . . . . . [vraḥ ka]mratāṅ ’añ śrī tu[ṅgīśa]
{B2}   . . . . . . . . . caṃdoṅ 1 cnā[ṅ] danhuṃ paṃdul 1
{B3}   . . . . . . . . . . . . ka pkā dmeh prak 4 ’ardha
{B4}   . . . . . . . . . . . . va chanda prahveṅ yau 1 ta cmar vlaḥ
{B5}   . . . . . . . . . . . . 1 kadaṃ 1 kaṅśatatāla taṅteṅ
{B6}   . . . . . . . . . . . . man duñ nu sru vraḥ doṅ sru poñ
{B7}   . . . . . . . . . . . . h ku tkaḥ kon ku knoc ku tacaṅ ku
{B8}   . . . . . . . . . . . . . . . s ku kander ku kaṃput ge
{B9}   . . . . . . . . . . . . va daśamī toṅ tneṃ 1