K.827 Door jamb of Bantãy Čhmàr

Author: RAS SIDDHAM Team

{1}   kamrateṅ jagat śrī tribhuvanadeva vraḥ rūpa ka
{2}   mrateṅ ’añ vraḥ jyeṣṭha . . .
{3}   staṃ kamrateṅ jagat śrī tribhuvanadeveśvarī rūpa kamrateṅ
{4}   ’añ śrī tribhuvanadevī
{5}   chvyaṅ kamrateṅ jagat . . . . . . . . . [rūpa kamrateṅ] ’añ śrī yaśodharendradevī 

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
January 26, 2021