K.684 Door jamb of Phnoṃ Bằkhèṅ

Author: RAS SIDDHAM Team

{3}   [bhūmi vnur khli]ṅ ti [vraḥ] kamra
{4}   [t]e[ṅ]□  ti saṣṭhi vraḥ thkvāl nu
{5}   bhagavān rudrāśrama jauv
{6}   [n]uprāk liṅ tapp vyar bhājana vyar
{7}   ṅan jyaṅ tapp ta loñ rau nu
{8}   loñ prāṇa pādamūla kamrateṅ
{9}   jagat vnaṃ kantāl ti vraḥ kamrateṅ
{10}   vraḥ thkvāl cāṃ caṃnāṃ ta kamrateṅ jagat
{11}   vnaṃ kantāl raṅko je 1 saṅkranta phle bhū
{12}   mi vnur khliṅ ’āyatta ta kule ta 
{13}   la  barṇṇa vraḥ cāmara phle sruk stu
{14}   k kok padmapura paripālana pradvān
{15}   yajñśeṣa noḥ liḥ 5 ta ’nak ta trvac
{16}   vraḥ rājakāryya liḥ 2 vraḥ bhagavan
{17}   liḥ 1 ta chmāṃ glāṅ liḥ 1 ta chmāṃ vraḥ pañji
{18}   ya liḥ 6 ta ’nak ta thve yajña noḥ

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
January 11, 2021
K.558 Inscriptions of Phnoṃ Bàkheṅ

Author: RAS SIDDHAM Team

{3}   890 śaka nu mān vraḥ śāsana dhūlī vraḥ pāda dhūlī jeṅ vraḥ kamrateṅ’añ śrī jayavarmmadeva ta kaṃsteṅ ’añ rāja[k]u[lamahā]
{4}   mantri nu caturācāryya nu mratāñ śrī lakṣmīndropakalpa precaṃloṅṅa vraḥ pañjiya ta gi vraḥ saṃphutikā vraḥ kalp[ana] to
{5}   ya vraḥ śāsana dhūlī vraḥ pāda dhūlī jeṅ vraḥ kamrateṅ ’añ śrīyaśovarmmadeva nu vaśaka ta gi vraḥ saṃphutikā 829 śaka
{6}   nu nivedana ’nak ta paṃre ta vraḥ kamrateṅ ’añ śrī yaśodhareśvara ta gi sruk udyāna pramān purandarapura ’amraḥ ’anak=kanloṅ | gho pandan gho
{7}   gho ’a krau tai ’a kaṃpit [○] tai vakula [○] gvāl kantil lap cancān tai ’a laṅgāy gho ’a saṅkov tai ’aṅvyāt gvalnimitadaiva lap
{8}   gho ’a chke tai ’a saṃ’ap tai kañcū lap panheṃ tai rat kaṃprvāt gvāl kantvan tai kaṃvai tai śucīya lap taṅkū rat kan’a[ñ]□
{9}   tai kaṃvaḥ gvāl kan’e tai khmau tai chneṃ mṛdaṅgavādikā tai kansat tai bha lap krau gvāl ’anrok gho lvan kaṃpū gho lva[n]□gho
{10}   lvan ’an’van gho lvan chpoṅ gho lvan harī gho lvan vrahey gholvan panlas gho lvan ryū tai lvan teṃ gho lvan ka[n] □[○]
{11}   tai sukhīna lap utpala gho lvan kañcan tai lvan raṃcyak gvāllvan kanteṅ tai lvan phnos gho lvan kañcī tai lvan pūrvva
{12}   tai lvan kañjaṃ gho lvan kaṃbhān gho lvan la ○tai lvan dīrgha gho lvan khñuṃ gho lvan kaṃpit tai lvan chke tai lvan taktyāk gvāllvan
{13}   tai lvan kañcan gho lvan saṃ’uy gho lvan taṅkū gho lvan ulika tai lvan kanrat lap lvan tīrtha gho lvan panlas gho kansip ’muḥ dik
{14}   sroṅ gho harī chatradhāra gho siddhivāra pūjāpāla gho kañjāchatradhāra gho kanteṅ ’muḥ dik sroṅ gho thmai chmāṃ glāṅ taipandan sm[āñ]
{15}   rat □yaṅ tai tañ yeṅ smāñ si rat kaṃpil tai saṃ’ap tai chkedmuk varṣā tai kanso dmuk varṣā tai kaṃvrau dmuk varṣā tai kaṃpit tai
{6}   sruk thpal pramān je
{7}   ta ’aṃraḥ thmyaṅ | tai ’a mādhavī | | lap laṅgāy | tai kan’oy |
{8}   tai tai tai ’a saṃkoḥ | tai ’a kañcī | tai kanrau | si pau | tai ’a
{9}   śī tai viṣubha lap pa gho lvan taṅker gvāl lvan
{10}   lvan kañcā gho lvan kañyvān gho tai pau | lap jaṃ’ar mālākārī
{11}   gandhakāra tai tai pau kaṃpas tai śiva paricāraka gho phnos ’muḥ dik
{12}   sroṅ sra gvāl gho laṃvi ’muḥ dik sroṅ chatradhāra gvāl kaṃvas stutivāca
{13}   joṅ gho prāṇa gandha[kā]ra tai gandha vitatatādinī lap saṃ’ap
{14}   ryyaṅgala tai sruk j□kta tai panlās chpoṅ pau kanleṅ tai
{15}   pau tai ka tai kaṃp[i]t○ tai ..s gvāl chke paṃre paṃnvās lap ka . . . . .

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
November 11, 2020
K.464 Inscriptions of Phnoṃ Bàkheṅ

Author: RAS SIDDHAM Team

{3}   890 śaka nu mān vraḥ śāsana dhūlī vraḥ pāda dhūlī jeṅ vraḥ kamrateṅ’añ śrī jayavarmmadeva ta kaṃsteṅ ’añ rāja[k]u[lamahā]
{4}   mantri nu caturācāryya nu mratāñ śrī lakṣmīndropakalpa precaṃloṅṅa vraḥ pañjiya ta gi vraḥ saṃphutikā vraḥ kalp[ana] to
{5}   ya vraḥ śāsana dhūlī vraḥ pāda dhūlī jeṅ vraḥ kamrateṅ ’añ śrīyaśovarmmadeva nu vaśaka ta gi vraḥ saṃphutikā 829 śaka
{6}   nu nivedana ’nak ta paṃre ta vraḥ kamrateṅ ’añ śrī yaśodhareśvara ta gi sruk udyāna pramān purandarapura ’amraḥ ’anak=kanloṅ | gho pandan gho
{7}   gho ’a krau tai ’a kaṃpit [○] tai vakula [○] gvāl kantil lap cancān tai ’a laṅgāy gho ’a saṅkov tai ’aṅvyāt gvalnimitadaiva lap
{8}   gho ’a chke tai ’a saṃ’ap tai kañcū lap panheṃ tai rat kaṃprvāt gvāl kantvan tai kaṃvai tai śucīya lap taṅkū rat kan’a[ñ]□
{9}   tai kaṃvaḥ gvāl kan’e tai khmau tai chneṃ mṛdaṅgavādikā tai kansat tai bha lap krau gvāl ’anrok gho lvan kaṃpū gho lva[n]□gho
{10}   lvan ’an’van gho lvan chpoṅ gho lvan harī gho lvan vrahey gholvan panlas gho lvan ryū tai lvan teṃ gho lvan ka[n] □[○]
{11}   tai sukhīna lap utpala gho lvan kañcan tai lvan raṃcyak gvāllvan kanteṅ tai lvan phnos gho lvan kañcī tai lvan pūrvva
{12}   tai lvan kañjaṃ gho lvan kaṃbhān gho lvan la ○tai lvan dīrgha gho lvan khñuṃ gho lvan kaṃpit tai lvan chke tai lvan taktyāk gvāllvan
{13}   tai lvan kañcan gho lvan saṃ’uy gho lvan taṅkū gho lvan ulika tai lvan kanrat lap lvan tīrtha gho lvan panlas gho kansip ’muḥ dik
{14}   sroṅ gho harī chatradhāra gho siddhivāra pūjāpāla gho kañjāchatradhāra gho kanteṅ ’muḥ dik sroṅ gho thmai chmāṃ glāṅ taipandan sm[āñ]
{15}   rat □yaṅ tai tañ yeṅ smāñ si rat kaṃpil tai saṃ’ap tai chkedmuk varṣā tai kanso dmuk varṣā tai kaṃvrau dmuk varṣā tai kaṃpit tai
{6}   sruk thpal pramān je
{7}   ta ’aṃraḥ thmyaṅ | tai ’a mādhavī | | lap laṅgāy | tai kan’oy |
{8}   tai tai tai ’a saṃkoḥ | tai ’a kañcī | tai kanrau | si pau | tai ’a
{9}   śī tai viṣubha lap pa gho lvan taṅker gvāl lvan
{10}   lvan kañcā gho lvan kañyvān gho tai pau | lap jaṃ’ar mālākārī
{11}   gandhakāra tai tai pau kaṃpas tai śiva paricāraka gho phnos ’muḥ dik
{12}   sroṅ sra gvāl gho laṃvi ’muḥ dik sroṅ chatradhāra gvāl kaṃvas stutivāca
{13}   joṅ gho prāṇa gandha[kā]ra tai gandha vitatatādinī lap saṃ’ap
{14}   ryyaṅgala tai sruk j□kta tai panlās chpoṅ pau kanleṅ tai
{15}   pau tai ka tai kaṃp[i]t○ tai ..s gvāl chke paṃre paṃnvās lap ka . . . . .

Community: Khmer epigraphy
Uploaded on November 6, 2017
November 11, 2020