File:Gadaladeniya Viharaya 02.JPG

Gadaladeniya Vihara, Kandy, Sri Lanka